Georadar MANT-01

Georadar MANT-01

Georadar MANT-01 ➤ Przeznaczenie: wykrywanie obiektów w ziemi, w tym min i improwizowanych ładunków wybuchowych oraz elektroniki, wykrywanie obiektów w ścianach i innych konstrukcjach; ➤ Zakres częstotliwości skanowania: 600MHz – 3GHz; ➤ Prędkość skanowania: 1THz/s; ➤ Głębokość rozpoznania: do 2m;

Odbiornik EM CESAR

Odbiornik EM CESAR

Odbiornik monitorowania widma EM CESAR Podstawowe parametry techniczne ➤ Zakres częstotliwości pracy: 1kHz – 8GHz ➤ Prędkość skanowania: 200 GHz/sek ➤ Szerokość pasma natychmiastowego 100MHz ➤ Czułość -110dBm ➤ Sygnał wyjściowy: IQ analogowy w paśmie podstawowym ➤ Impedancja wejścia RF: 50 W ➤ Zabudowa: RACK 19” o wysokości 3U ➤ Zasilanie +24VDC ➤ Pobór mocy max 110W ➤ Tryby pracy: ustalona częstotliwość (FF), skanowanie częstotliwości (FSKAN), skanowanie pamięci (MSKAN);

Urządzenie jest przeznaczone do prowadzenia bieżącej analizy technicznej sygnałów radiokomunikacyjnych odbieranych w systemach rozpoznania radioelektronicznego. Współpracuje z szeroką gamą odbiorników radiowych, zarówno cyfrowych jak i analogowych. Odbiornik CESAR jest urządzeniem sterowanym zdalnie z możliwością zdalnej konfiguracji. Realizuje funkcje skanowania częstotliwości albo śledzenia wskazanej częstotliwości. W obydwu trybach pracy pasmo natychmiastowe pracy odbiornika wynosi 100MHz.

Oprogramowanie Systemu Rozpoznania Radioelektronicznego – Podsystem Rozpoznania Radiowego (OSRR-PRR)

Wielostanowiskowy, rozproszony system rozpoznania radioelektronicznego zakresu radiowego i mikrofalowego, oparty o technologię Cloud IaaS. Współpracuje z dostępnymi na rynku odbiornikami i namiernikami wiodących światowych producentów. Przeznaczony jest do pracy jedno- i wielostanowiskowej, zarówno w ruchu jak i na postoju.

OSRR-PRR

Szerokopasmowe monitorowanie widma EM w czasie rzeczywistym, rejestracja i automatyczne określanie parametrów sygnałów wykrytych. Porównywanie z zadanymi maskami sygnałowymi, detekcja przekroczeń i automatycznie podejmowane akcje rejestracji, namierzania i lokalizacji oraz powiadamiania o wykrytych przekroczeniach. Zapis cech statystycznych przekroczeń do baz danych.

OSRR-PRR

Narzędzia do monitorowania zajętości kanałów umożliwiają ilościową i jakościową ocenę wykorzystania podpasm częstotliwości oraz służą do automatycznego określania rodzajów wykrytych emisji radiokomunikacyjnych. Na rysunku powyżej przedstawiono wynik rozpoznania emisji FH w paśmie VHF. Zdolność detekcji systemów szerokopasmowych, jak np. FH, OFDM oraz systemów pracujących z podziałem czasu (TDMA) poprzez wbudowaną analizę cech czasowo – częstotliwościowych w powiązaniu z pomiarami realizowanymi wg ITU-R

OSRR-PRR

Wąskopasmowy i szerokopasmowy tryb namierzania umożliwiają, w komunikacji pomiędzy stacjami, synchroniczne, precyzyjne namierzanie i lokalizację źródeł emisji radiowych, dzięki dokładnej synchronizacji czasu i prowadzeniu historii namiarów w dziedzinie czas – częstotliwość. Zaimplementowane metody lokalizacji za pomocą jednej stacji pracującej w ruchu oraz za pomocą samego odbiornika (tzw. Power Sensor). Oprogramowanie umożliwia synchronizację pomiędzy stacjami zmian pasm poszukiwania namierników, co gwarantuje niezawodną i natychmiastową lokalizację źródeł emisji.

OSRR-PRR

Umożliwia analizę zarejestrowanych danych widma sygnałów lub danych IQ i dokonywanie na tych widmach analiz statystycznych, szacowania parametrów sygnałów, generowanie masek sygnałowych oraz korelacji ze znanymi sygnałami. Estymacja referencyjnego poziomu odniesienia do wykrywania automatycznego wystąpień i zaników sygnałów daje możliwość szacowania, co jest sygnałem, a co nie, w zaszumionym i silnie zakłóconym środowisku elektromagnetycznym. Umożliwia identyfikację sygnałów stałych, okresowych, krótkotrwałych, etc.

OSRR-PRR

Zastosowanie przygotowanych masek umożliwia detekcję przekroczeń, jak i detekcję obecności pożądanych sygnałów w czasie. Oprogramowanie posiada narzędzia szacowania cech statystycznych detekcji przekroczeń.

Consortia Electronica sp. z o.o.
05-816 Michałowice ul. Środkowa 18 Opacz-Kolonia, tel.: +48 507 082 336 e-mail: cons-el@cons-el.pl
DANE FIRMY
NIP: 123-127-22-42 REGON: 146274023 KRS: 0000430854