ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CONSORTIA ELECTRONICA WG PKD

PKD 26 20 Z: PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PKD 26 30 Z: PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO PKD 26 40 Z: PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PKD 26 51 Z: PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH PKD 43 2: WYKONYWYNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH PKD 46 51 Z: SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PKD 46 52 Z: SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO PKD 62 01 Z: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM PKD 62 02 Z: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI PKD 62 03 Z: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI PKD 62 09 Z: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH PKD 72 19 Z: BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH PKD 74 10 Z: DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA PKD 74 90 Z: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PKD 95 11 Z: NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PKD 95 12 Z: NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO

Consortia Electronica sp. z o.o.
05-816 Michałowice ul. Środkowa 18 Opacz-Kolonia, tel.: +48 507 082 336 e-mail: cons-el@cons-el.pl
DANE FIRMY
NIP: 123-127-22-42 REGON: 146274023 KRS: 0000430854